عکس انیمه ای *^*

کنیچیوا ._."
گنکی دسکا؟ +_+
اومدم با ی سری عکس انیمه ای (هر چی تو پوشه هام بود .-.)
خب یه سریاشون بدردنمیخوره یه سریاشنم بدرد میخوره حالا خودتون انتخاب کنین دیگه :"|
برین ادامه مینا سان =__=


موضوع: عکس انیمه،