میخوام حسمو خوب کنم

سه شنبه 1397/08/29
11:04
عکس انیمه

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید
مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت…


عکس انیمه

امروز صبح که از خواب بیدار شدم اصلا حال خوبی نداشتم
شاید باید همین کارو کنم
منظورم شکرگزاری هست
خیلی از نعمتهایی که دارم رو نمی بینم و 
این منو افسرده می کنه 

یه کاغذ بردارم و شروع کنم به نوشتن همه نعمتهایی که دور و ورم می بینم 

تا اینکه حسم خوب بشه 


عکس انیمه
عکس انیمه چپی یا راستی؟ کدومش؟