عکسای انیمه ایییی

پنجشنبه 1397/09/1
12:04
نائومی:بزنید رو ادامه مطالب

متن نوشته

معنی:
چقدر دردناکه که به کسی که دلیل شکسته شدنته بگی خوبم!
انیمه2 نفر

فرشتهنازمیدونم کمه ولی بازم میزارمممم