معرفی_خودم

پنجشنبه 1397/09/1
14:35
zero & one هستم.
4 ساله اوتاکوام و یک ساله که مانگا و انیمه ترجمه میکنم...
البته قرار نیست اینجا کار مترجمی بکنم
.
.
.
معمولا مطالب طنز میزارم...
گاهی هم اموزش نقاشی انیمه ای و نقد انیمه.
.
.
.
.
.
.
تا زمانی که شاه حرکت نکنه بقیه ازش پیروی نمیکنن
/لولوش