شاه دیالوگ های انیمه ای/1

سه شنبه 1397/09/6
13:38
اگه استقبال بشه ادامه میدم
من نظریه سیاه و سفید رو دوست ندارم.چون نمیشه که یه نفر کاملا سیاه یا سفید باشه،اما اگر تو برای من سفیدی،پس احتمالا روی سیاهت رو برای بقیه نگه داشتی!
/ارمین ارلرت/
اگه دلیلی برای جنگیدن نداری نجنگ!
/اکامه/
به خودت ترحم نکن...انجامش بده تا دنیا برات یه کابوس بی پایان بشه!
/دازای اوسامو/
نتیجه تصویری برای دازای
فکر نکنم دیگه همچین زمانی گیرم بیاد
/هاتاکه کاکاشی/


انسان های قوین،چون میتونن خودشون رو تغییر بدن
/سایتاما/

شادی مثل یه شیشه ست.
ممکنه هیچوقت نبینیش،اما همیشه کنارت باشه.
/لولوش/


بعضی وقتا سوال پیچیده ست،اما جواب ساده!
/ال/