چویا کوچولو میشود!

پنجشنبه 1397/09/8
12:42
ترجمه این متن توسط  Haruhi  انجام شده 
Haruhi یکی از کاربران نماشا هست با این ادرس 
https://www.namasha.com/www.haruhi456

مانگا سگهای ولگرد بانگو

چویا  دازایدازای و چویا


دازای و چویا

دازای و چویا


مرسی کونیکیدا _ کون بچه رو نجات دادی 

ولی حالا اون شب آخری شما دوتا چیکار کردین من نمیدونم (-____-)