بارون در انیمه!

دوشنبه 1397/09/12
16:03
بارون همیشه تو انیمه ها،عنصر مهمی برای احساسی نشون دادن سکانسه.خیلی از کاراکتر ها تو صحنه های بارونی مردن،خیلیاشون زیر بارون عاشق شدن یا با دیدن بارون دوباره از نو شروع کردن؛
طوری که با دیدن یه صحنه ی بارونی دلایل زیادی برای گریه کردن داریم و توی این پست براتون یه مجموعه از سکانس های مهم بارونی اماده کردم.

*اولین ملاقات کانکی و امون


*اولین بوسه لولوش و شرلی

*گفتگوی وایولت و اریکا


*مرگ ال


*مرگ ایزابل و فارلان

*مرگ چلسی

موضوع: عکس انیمه،